Uslovi korištenja

Dobrodošli na portal www.15do3.ba !

Korištenjem internetske stranice www.15do3.ba smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uslovima korištenja, Uvjetima prodaje i Izjavom o zaštiti ličnih podataka. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom.

Molimo Vas, pročitajte sljedeće uslove veoma pažljivo.

Korištenjem ove web stranice ili usluge koje Vam nudimo, smatramo da Ste saglasni sa svim uslovima,kako usluga, tako i onim vezanim za privatnost. Ukoliko se ne slažete sa navedenim uslovima, uvijek imate mogućnost prestati koristiti web stranice sa našim uslugama.

Izraz "Vi" odnosi se na osobu koja pristupa ili na bilo koji način koristi web stranice,( ili neke od naših usluga), odnosno, društvo u čije ime ta osoba pristupa web stranici ili uslugama kojim se bavimo.

15do3.ba omogućava i organizira promotivnu prodaju proizvoda/usluga kao posrednik u ime i za račun Partnera putem Internet stranica 15do3.ba, na način da Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode/usluge, pod uslovom da 15do3.ba uspije putem javnog poziva u određenom vremenskom razdoblju prikupiti najmanji ugovoreni minimalni broj kupaca za taj proizvod/uslugu.

15do3.ba nije vlasnik niti se nalazi u posjedu proizvoda/usluge koje promotivno nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni biti odgovorno za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda/usluga ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje nudi. Partner se kao vlasnik proizvoda/usluga obavezuje ugovoreni promotivni proizvod/uslugu isporuciti na najkvalitetniji moguci nacin, poštujuci sve standarde kvalitete i savjesnog poduzetništva.

15do3.ba ima obvezu vođenja i organiziranja promotivne prodaje po najvišim standardima poslovanja.

Za sve eventualne nedostatke u vezi sa uslugama koje pruža Partner odgovoran je isključivo Partner. 15do3.ba ni na koji način ne može biti odgovoran za bilo kakve nedostatke proizvoda/usluga. Vlasnik i izdavač kupona je određeni Partner te je on u potpunosti odgovoran za sve ozljede, bolesti, potraživanja, odgovornosti, štete i troškove korisnika. Kuponi iz prethodnog stavka služe kao dokaz o kupnji određenog proizvoda/usluge po uspješnom završetku promotivne prodaje i izdaju se na ime kupca ili na ime koje odredi kupac. Kuponi obavezno moraju sadržavati ime kupca ili ime koje odredi kupac, oznaku/broj kupona, vrstu i model proizvoda/usluge, rok u kojem kupac može po uspješnom završetku promotivne prodaje podnijeti zahtjev za isporuku/konzumiranje proizvoda/usluge, mjesto i nacin na koji kupac može postaviti zahtjev za isporuku/konzumiranje proizvoda/usluge te po potrebi i druge podatke. Svi kuponi za kupnju ugovorene usluge koje za Partnera izda 15do3.ba, a koja je ispisana s Internet stranica 15do3.ba, ili bilo koje Internet stranice povezane sa 15do3.ba, promocijski su kuponi koje se nude kupcima ispod nazivne vrijednosti i koje su podložne Uslovima i pravilima portala 15do3.ba kao i pravilima Partnera koji sudjeluje u određenoj promocijskoj akciji.

U slučaju kada se sakupi minimalan potreban broj kupaca za određenu uslugu, promotivna se prodaja smatra uspješnom. Minimalan broj kupaca uvijek je naveden uz određenu ponudu. Rezervacijom/narudžbom promotivne ponude suglasni ste da ce Vaša kartica biti terećena isključivo i samo ukoliko promotivna prodaja bude uspješna. U slucaju da promotivna prodaja bude neuspješna, Vaša kartica neće biti terećena, a iznosi uplaćeni putem Internet bankarstva, opće uplatnice ili 15do3.ba kredita biti ce vraćeni u cijelosti. Rezervacije/narudžbe promotivne ponude zaprimaju se jednokratno na cjelokupan iznos cijene.

Za kupnju bilo koje usluge koju nudimo, od korisnika se zahtjeva prethodno otvaranje računa, tj. registriranje. Otvaranje korisničkog računa je neophodno kako bi Vi imali jednostavan pristup ispisu Vaših kupona i narudžbi, pregledu ranijih kupovina te kako bi imali mogućnost uređenja svojih postavki. Specifični dodatni uslovi i pravila korištenja Kupona kod trgovca kao Partnera:

  • Kupon se odnosi samo na uslugu/proizvod koju prodaje trgovac (Partner) te se ne odnosi na troškove poštarine ili manipulativne troškove;
  • Osim ako drugačije nije navedeno, smije se koristiti samo jedan Kupon po narudžbi;
  • Kreditiranje je u isključivoj nadležnosti Partnera;
  • 15do3.ba ni Partner nisu odgovorni za izgubljeni ili ukradeni kupon;
  • Kupon se ne može kombinirati s drugim bonovima, kuponima ili potvrdama trećih osoba, ne može se reproducirati niti prodavati, osim ako je to izričito navedeno u pojedinoj promotivnoj ponudi;
  • Svaka upotreba kupona koja nije u skladu s Uslovima i pravilima korištenja rezultirat ce prestankom važenja kupona;
  • Valjanost kupona ističe na datum koji je naznačen na samom kuponu. Nakon isteka valjanosti isti nije više upotrebljiv;
  • U isključivoj je nadležnosti Partnera da li se kupon može kombinirati s bilo kojim kuponima, bonovima, potvrdama, promocijama trećih osoba;
  • Kuponi vrijede za jeftiniji i lakši pristup zdravstvu i medicinskim uslugama/proizvodima;
  • Svaki pokušaj upotrebe kupona suprotan Uslovima i pravilima korištenja imati ce za posljedicu da Potvrda postane nevažeća;

15do3.ba nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internet stranici www.15do3.ba

15do3.ba se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internet stranici www.15do3.ba. U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti 15do3.ba.

U slučaju da je neka od stavki ovih uslova korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uslova, te će preostali dijelovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništava odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništava. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Zabranjeno je korištenje internet stranice www.15do3.ba osobama mlađim od 14. godina.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje internet stranice www.15do3.ba nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Registracijom/otvaranjem korisničkog racuna na Internet stranici www.15do3.ba smatra se da je korisnik ove Uslove prodaje u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio. Plaćanje je moguće kreditnim karticama, općom uplatnicom i Internet bankarstvom.

Svakako da će team 15do3.ba i pored navedenih mogućnosti plaćanja u skorijoj budućnosti omogućiti kupovinu kupona i gotovinom na nekim od naših štandova.

15do3.ba